Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ TOY ΔΙΚΤΥΑΚΟY ΤΟΠΟY THΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ ( www.kardamilivillas.gr )

Η ατομική επιχείρηση Αθανάσιος Μενούνος, εφεξής η «Εταιρεία», δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.kardamilivillas.gr, εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», για να προσφέρει πληροφορίες στους χρήστες της και να προβάλλει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου της Εταιρείας αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον κόμβο):

1. Η χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας, διατίθενται στους χρήστες μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. Η αναπαραγωγή για προσωπική χρήση ή για περαιτέρω μη εμπορική διάδοση σε τελικούς χρήστες (για εκπαιδευτικούς σκοπούς, έρευνα, ιδιωτική μελέτη ή εσωτερική κυκλοφορία εντός ενός οργανισμού) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως μνεία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και της πηγής. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου/ιδιοκτήτη/κατόχου. Τροποποίηση του υλικού του δικτυακού τόπου της Εταιρείας ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

2. Στόχος της Εταιρείας είναι να παρέχει μέσω του δικτυακού της τόπου ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Ωστόσο, τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η Εταιρεία δε φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δικτυακού της τόπου ή /και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η Εταιρεία δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις.

3. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων της. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

4. Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο της Εταιρείας με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από την Εταιρεία, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας προς την Εταιρεία, θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης και λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου αλλά και την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του μεταβιβάζονται στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές και θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα