Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Η συλλογή, διατήρηση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα του Kardamili Villas (https://www.kardamilivillas.gr) ρυθμίζεται από τους όρους του παρόντος τμήματος, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679), καθώς και όλου του σχετικού εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, η ιστοσελίδα  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε/να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τoν ιστότοπό μας, ή άλλα ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να τα υποβάλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kardamilivillas.gr ή στο τηλέφωνο +30 6974884189.

Γενικοί όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα του Kardamili Villas διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο ιστότοπος του Kardamili Villas διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αυτοβούλως αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας ή ενημέρωσης προσφορών μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Kardamili Villas προκειμένου να διασταυρώσετε την ύπαρξη αρχείου με τα προσωπικά σας δεδομένα, να διορθώσετε ή διαγράψετε αυτά, να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να εναντιωθείτε σε αυτά.

Ο ιστότοπος του Kardamili Villas  είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. 

Η διατήρηση των προσωπικών στοιχείων γίνεται για όσο διάστημα χρειάζεται για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας και όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τον ιστότοπο www.kardamilivillas.gr είναι τα ακόλουθα:

Για την επικοινωνία με το Kardamili villas: Καταγράφεται η διεύθυνση e-mail και το ονοματεπώνυμο. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται στη βάση δεδομένων του ιστοτόπου τoυ Kardamili Villas και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Για την ηλεκτρονική αίτηση/ερώτηση διαθεσιμότητας καταλύματος: Υποχρεωτικά απαιτείται να δηλώσει ο ενδιαφερόμενος:

  • Ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης από το κατάλυμα
  • ονοματεπώνυμο
  • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • τηλέφωνο επικοινωνίας

Προαιρετικά μπορεί να δηλώσει:

  • διεύθυνση
  • πόλη
  • Νομός
  • Χώρα
  • Τ.Κ.

Για την εγγραφή χρήστη ώστε να συμπεριληφθεί στη λίστα αποστολής του newsletter: Καταγράφεται μόνο η διεύθυνση e-mail. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται στον ιστότοπο του Kardamili Villas και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Επίσης, διευκρινίζεται στο σημείο αυτό πως η διεύθυνση e-mail και μόνο, δεν αποτελεί προσωπικό δεδομένο σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, από τη στιγμή που η χρήση της δεν μπορεί μονοσήμαντα να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η χρήση των δεδομένων αφορά αποκλειστικά και μόνο την παροχή υπηρεσιών του Kardamili Villas προς τους πελάτες του καθώς  και την ενημέρωση τους για προσφορές και προτάσεις διακοπών.

Cookies

Η ιστοσελίδα του Kardamili villas χρησιμοποιεί cookies αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας και επιδόσεων της ιστοσελίδας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από τον εξυπηρετητή μιας ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τρέξουν προγράμματα ή να μεταδώσουν ιούς στον υπολογιστή σας. Το Kardamili Villas χρησιμοποιεί δύο ειδών cookies:

A) Cookies λειτουργικότητας: Είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Τα εν λόγω cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Β) Cookies επιδόσεων (analytics): Τηρούνται για λόγους παρακολούθησης της κίνησης του ιστοτόπου του Kardamili Villas και των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτού. Ειδικότερα, αποθηκεύονται στοιχεία όπως η περιοχή προσπέλασης, η ώρα που διήρκεσε η προσπέλαση και οι σελίδες που επισκεφθήκατε.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους και widgets κοινωνικών δικτύων

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα, παραπομπές κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Η ιστοσελίδα τυ Kardamili villas χρησιμοποιεί εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων (όπως π.χ. το κουμπί Like του Facebook). Oι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας του ιστοτόπου, ούτε μπορεί η οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης να συλλεγεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της εν λόγω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή/και εφόσον επιβάλλεται από το νόμο. Το Kardamili Villas μπορεί, από καιρό σε καιρό, να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με μια συγκεκριμένη προσφορά που μπορεί να σας ενδιαφέρει και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μοναδικά προσωπικά σας στοιχεία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όνομα) δεν μεταφέρονται σε κανένα τρίτο μέρος.

Επιπλέον, το Kardamili Villas μπορεί να μοιράζεται δεδομένα με αξιόπιστους συνεργάτες, προκειμένου να διεξάγουμε στατιστικές αναλύσεις ή/και να σας στείλουμε email ή ταχυδρομικά μηνύματα έχοντας λάβει ασφαλώς τη σχετική συγκατάθεσή σας. Όλα αυτά τα τρίτα μέρη απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός από την παροχή αυτών των υπηρεσιών στο Kardamili Villas και υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Για χρήστες που εγγράφονται για να λαμβάνουν το newsletter μας στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν επ’ αόριστο. Παρομοίως οι χρήστες που έχουν επικοινωνήσει ή έχουν επισκεφτεί το Kardamili Villas διακρατούμε τα στοιχεία επικοινωνίας τους και μόνο, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση τους για εύλογο χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τα 3 έτη.  Όλοι οι χρήστες μπορούν να διαγράψουν  τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή μέσω της εφαρμογής διαγραφής του ιστοτόπου. Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου είναι οι μόνοι που βλέπουν και επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

Δικαιώματα χρηστών

Επιλογές

Το Kardamili Villas μπορεί να ζητήσει την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Εάν δεν επιθυμείτε να εξακολουθείτε να λαμβάνετε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως για παράδειγμα η αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού φυλλαδίου (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από το σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία.

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

Πρόσβαση

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς καθώς και να τα αναθεωρήσετε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ασφάλεια και ακεραιότητα των Δεδομένων

Το Kardamili Villas εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κατάχρηση και μη εγκεκριμένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, τροποποίηση και καταστροφή.

Επιπλέον, διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Το Kardamili Villas υποβάλλει την παρούσα Δήλωση σε τακτή επανεξέταση και ενδέχεται να την τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς και τα στοιχεία σας από την ημερομηνία αυτή.

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2018.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@kardamilivillas.gr.